с. Варварівка. Варварівська школа

   

Управління

Основні принципи управління


 

·       Індивідуалізації - навчання через активне залучення учнів до розробки програм індивідуального росту;

·       Інтеграції- передбачає органічний зв'язок освіти із загальнокультурним розвитком;

·       Системності - неперервність процесу навчання й виховання;

·       Перспективності - забезпечення випередження в змісті навчання відповідно до сучасних потреб суспільної практики;