с. Варварівка. Варварівська школа

   

Звіт директора школи

Звіт директора

Комунального закладу освіти  «Варварівської середньої загальноосвітньої школи І-ІІІступенів» Синельниківської районної ради Дніпропетровської області»

Прокопенко Валентини Анатоліївни

про свою діяльність на посаді протягом  2016/2017 навчального року

 

       Як директор школи, у своїй діяльності протягом  звітного періоду, я  керувалася Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього закладу.

 

 1. Загальна інформація про школу. Варварівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів є комунальною власністю Синельниківської районної ради Дніпропетровської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти. Синельниківської РДА, в якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1983 році, земельна ділянка, яка належить школі має площу 3,6 га. . У  2016/2017 навчальному році працювало 17 постійних педагогічних працівників  та 13 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 97  учнів  у 11  класах, середня наповнюваність класів становить 9 учнів.

   

   

  2.Кадрове забезпечення

    Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників.  100 % педагогів школи пройшли навчання  інформаційним технологіям. . З 17  педпрацівників, що працюють на постійній основі, 14  мають  повну вищу освіту, 1 —  незакінчену вищу, 2 – середню спеціальну. 11 вчителі мають «вищу кваліфікаційну категорію»,  2  вчителі -  звання «старший вчитель», 2 вчителі – звання «учитель-методист», 3 - спеціаліст І категорії, 11т.р. — 3. Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 19 годин.

   

  3. Методична робота

     У школі діє певна система методичної роботи. Її сітка створена на діагностичній основі. Педагогічний колектив працював над проблемою «Розвиток соціальних якостей учнів для становлення творчої соціально-ефективної особистості». Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада,  яка працює на базі шкільного методичного кабінету.

    До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є керівниками шкільних методичних об'єднань, творчих груп. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо.

     Результативною була робота всіх методичних об'єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність.

  Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально - виховного процесу на достатньому рівні.

  4. Навчальна діяльність учнів

      Протягом 2016/2017 навчального року робота педколективу була спрямована на удосконалення уроку з метою покращення якості знань учнів.

  %),, початковий -2 (3%)

   

  5. Виховна та позакласна робота

  Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:

   

  Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Шкільний парламент». При парламенті діють кабінети : Освіти і науки, Преси, Охорони здоров'я та спорту, фінансів, охорони й порядку, культури й дозвілля.

  Силами «Шкільного парламенту» та за допомогою учителів, класних керівників були організовані шкільні вечори та свята: «Осінній бал»,  Новорічні свята, День здоров'я, День святого Валентина, Свято жінок, Юна господиня, Свято Миколая,  «Афганістан - біль душі моєї  душі”, День Чорнобильської катастрофи.

  Протягом року учні школи активно брали участь у спортивних змаганнях з футболу, легкоатлетичного пробігу, Малих Олімпійських іграх, виборюючи призові місця.

   

  6.Правовиховна робота

  Протягом 2016/ 2017 навчального року у школі з учнями організовані такі форми правового навчання і виховання:

  • Художньо-естетичне виховання.
  • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
  • Численні конкурси малюнків
  • День села
  • <span times="" new="" roman'"День="" Перемоги="" span="" b="" li="" bspan="" працівників="" освіти="" roman'"="">Музейних уроках
  • уроки з правознавства;
  • батьківський лекторій;
  • Соціальний захист

    

   Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початку навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:

   це діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Для них була організована участь у таких заходах:

   -оздоровлення при таборі з денним перебуванням «Сонечко».

   Також за бюджетний кошти діти 1 - 4 класів, діти  учасників АТО (Азаров Максим) та діти, які знаходяться під опікою (Максименко Олена) щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні .

    

   8. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1983 році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Синельниківської  РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. За бажанням працівників було здійснено нарахування авансу. Вчасно здійснювалися бухгалтерією оплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв.

        За рахунок спонсорських коштів, руками батьків та працівників школи проведена підготовка класних кімнат та приміщення школи до навчального року. Всього спонсорських і добровільних внесків було використано в сумі13000грн.

   З державного бюджету були виділені кошти на будівельні матеріали на суму 234000грн., а силами батьків здійснено  ремонт покрівлі  даху  ( площею  1094 м²).

    Працівниками централізованої бухгалтерії було проведено інвентаризацію майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.

      Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль поступово поповнюються сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір'я школи завжди прибране, доглянуте.

    

   13. Управлінська діяльність

       Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

       У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти, сайтами обласних інститутів післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

        Контроль - це важлива, складна та об'єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм  контролю за станом навчально-виховного процесу і, в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо.

   шкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

   • інвалідів - 2;
   • малозабезпечених сімей - 0
  • « Навчально – пізнавальна діяльність»;
  • « Проблемно – тематична діяльність»;
  • «Узагальнююча – діяльність».
  • заняття психолого – педагогічного семінару;
  • методичні оперативки з проблем удосконалення сучасного уроку;
  • індивідуальні та групові консультації;
  • курсову перепідготовку (Головіна Н.Г., Заводян Н.В., Бондаренко С.О., Приймачук О.С.,Самойленко Г.К.);
  • оперативні наради по ознайомленню педагогічних працівників з нормативними документами по розвитку і функціонуванню закладу;
  • роботу творчої групи;
  • роботу шкільних м/о освітніх галузей:
  • створення сприятливого середовища для збереження здоров’я, виховання і розвитку особистості;
  • раціональну організацію  навчальної діяльності, її цілісної перебудови відповідно до медичних, санітарно-гігієнічних норм;
  • підготовку учнів до самостійного життя, формування адекватних механізмів фізіологічної, психологічної, соціальної адаптації до оточуючого середовища, готовність до самостійного здорового способу життя;
  • об'єднання зусиль педагогічного колективу, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного здоров'я як найвищої соціальної цінності та права громадян на безпечні й нешкідливі умови праці та навчання;
  • системність у  роботі з профілактики та попередження алкоголізму, наркоманії та тютюнокуріння учнів, яка  знаходить своє відображення  під час проведення занять  батьківського всеобучу, засідань  Координаційної ради, Ради з профілактики правопорушень, комісій учнівського парламенту;
  • природовідповідність - урахування вікових, індивідуальних особливостей.                            Для  покращення розумової та фізичної працездатності учнів протягом  всього перебування їх в школі,  режим роботи нашого навчального закладу передбачає  фізкультхвилинки, динамічні паузи на кожному уроці, рухливі  ігри на перервах  для дітей початкових класів, які проводять вожаті, учні 8 класу.
  • застосування різнорівневого навчання;
  • глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання;
  • широке використання сучасних педагогічних технологій;
  • створення фізичного, фізіологічного, психічного комфорту для учнів;
  • формування відносин "учитель-учень" за формулою "суб’єкт-суб’єкт";
  • забезпечення позитивноїмотивації навчання шляхом створення  ситуації  успіху для кожного учня;
  • розумне зменшення обсягу домашніх завдань із метою запобігання перевантаження учнів за рахунок  оптимального поєднання раціонального розподілу часу на уроці та використання різноманітних форм, методів роботи.

 

 

 

Звіт директора 

Головіної Нелі Григорівни  про діяльність Варварівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів

 за 2018 – 2019 н.р.

  Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що колектив закладу в основному реалізував мету навчання, розвитку та виховання учнів, поставлену на початку 2018 – 2019 навчального року.

Вирішуючи ці проблеми , педагоги працювали над такими завданнями:

Весь навчально-виховний процес чітко спланований за такими параметрами:

        На початок 2018 – 2019 н.р. у закладі навчалося 106 учнів, на кінець  103 учні.

        Укомплектовано 11 класів, середня наповнюваність – 10 учнів.

        У 2018 – 2019 н.р. Варварівський ЗЗСО І - ІІІ ступенів  продовжував працювати  за філологічним профілем (10, 11 класи - українська філологія).

      У 2018 – 2019 н.р. навчально – виховний процес у закладі забезпечували 18 педагогів, із них:

- «спеціаліст вищої   категорії» – 12;

- «спеціаліст першої  категорії» -  2;

- «спеціаліст» - 4.

      Шість педагогів мають педагогічне звання, із них:

- «старший учитель» - 4;

- «учитель – методист» - 2.

      У відповідності з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН від 06.10.2010р. № 930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14.12. 2010р. за № 1255/18550 у 2018 – 2019 н.р. у закладі атестувалися Бондаренко С.О., вчитель історії, Гузар С.В., педагог – організатор, учитель інформатики, Коба О.В., учитель початкових класів.

      За результатами атестації:

- підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорї»  - 1(Бондаренко С.О.);

-  підтверджено раніше встановлений 11 тарифний розряд – 2(Гузар С.В., Коба О.В.);

-   присвоєно педагогічне звання «старший учитель» - 1( Гузар С.В.).

        У відповідності з перспективним планом роботи по реалізації науково – методичної  проблеми закладу «Створення розвиткового освітнього середовища для соціалізації та формування  громадянської активності учнів» (ІV етап) планування всіх ділянок роботи закладу здійснюється на діагностичній основі за наступними напрямами:

        Тематика проведень методичних заходів колективного, групового та індивідуального спрямування відповідає завданням  ІV етапу роботи над науково-методичною проблемою області, району, навчального закладу. Вчителі постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень в системі як колективних, групових так і індивідуальних форм методичної роботи.

В роботі ІІІ блоку було організовано:

Структура ІІ блоку включала:

- суспільно – гуманітарної галузі ( кер. Азарова Г.М.);

- природничо – математичної галузі ( кер. Кіблик В.С.);

- м/о вчителів початкових класів ( кер. Кононенко Т.П.);

- м/о класних керівників ( кер. Голуб Н.В.)

          Всі методичні підрозділи навчального закладу протягом року працювали у відповідності з розробленими і затвердженими планами роботи, а результати діяльності були узагальнені відповідними наказами в установлений термін. Згідно з річним планом роботи навчального закладу були проведені тижні педагогічної майстерності вчителів суспільно – гуманітарного, природничо – математичного циклів та класних керівників.

          У рамках предметних тижнів з математики і фізики, географії, історії та правознавства, іноземної мови, української мови і літератури, зарубіжної літератури, хімії і біології, трудового навчання та предметів естетичної галузі 80% учнів 5 – 11 класів брали активну участь у творчих конкурсах, змаганнях, турнірах та інтелектуально – розважальних іграх. Двічі на рік (грудень 2018р. та квітень 2019 року) у навчальному закладі проходив фестиваль учнівської майстерності, в ході якого діти разом з керівниками гуртків Бісероплетіння» (кер. Самойленко Г.К.), «Чарівна вишиванка», «Музична мозаїка» (кер. Прокопенко Г.М.) звітувалися про проведену роботу та демонстрували свої вміння.

                    Самоосвітня діяльність у закладі носить систематичний і послідовний характер, тісно пов’язана з практикою, базується на наукових підходах вирішення проблеми.       

               У квітні 2019 року на високому методичному рівні на базі навчального закладу був проведений теоретико – практичний семінар вчителів історії Славгородської селищної ради.

                Головіна Н.Г., Гузар С.В. на порталі «Всеосвіта»» розмістили   роботи, які є  власним результатом їхньої  самоосвітньої діяльності. Кіблик В.М. у фаховому журналі опублікувала методичну розробку позакласного заходу  з хімії.  30 % учителів навчального закладу   мають власні сайти,  блоги, в яких діляться своїм досвідом роботи.

           У 2018 – 2019 н.р. дозвілля дітей забезпечувалося роботою 6 гуртків та секцій, у яких було зайнято 75% учнів: «Чарівний бісер», «Історичне краєзнавство», «Чарівна вишиванка», «Пісенний водограй», «Юний художник», спортивна секція з волейболу, художньо  - танцювальна студія.  Учні  навчального закладу відвідують гуртки на базі сільського клубу, Будинку залізничників у м. Синельникове, є членами Синельниківської  дитячо – юнацької спортивної школи та Синельниківської школи мистецтв.

          У вечірній час два рази на тиждень у Варварівському закладі для жителів села  працювали спортивні секції з волейболу та тенісу (кер. Кіблик В.О.).

          У навчальному закладі функціонують два музеї: історико – краєзнавчий та музей освіти, на базі яких проходять виховні заходи громадянсько – патріотичного спрямування (кер. Прокопенко Г.М.).

             З метою залучення батьків  до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей у навчальному закладі проводився Батьківський день, діяв дискусійний клуб «Відповідальне батьківство». У рамках яких проводяться спортивно – культурні заходи, тренінги,  майстер – класи, надаються індивідуальні та групові консультації, сімейні читання.

            З метою демократизації управління в навчальному закладі активізовано діяльність органів учнівського самоврядування.

            Дитячі організації «Веселкова країна» та «Шкільний парламент» діють  на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів і є справжньою школою формування соціальної активності та соціальної відповідальності, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення.

             Враховуючи, що питання охорони природи  безпосередньо пов’язане із завданнями розумового, морального, трудового, естетичного  виховання, учні, починаючи з молодшого шкільного віку, в нашому навчальному закладі   є активними учасниками  екологічних  акцій «Допоможи птахам взимку», «Будиночок для птахів», «Чиста село – чиста Україна», проекту «Квіти та овочі рідного краю», «Школа – мій дім».

              У рамках загальношкільних  проектів  «Варварівський навчальний заклад – центр сприяння здоров´ю», «Конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання» члени учнівського самоврядування проводять  просвітницьку діяльність серед учнів  щодо утвердження правомірної поведінки, здорового способу життя і організовують конкурси  відео презентацій, театралізовані виступи в дитячому садку, диспути, засідання «круглих столів» за участі учнів 5 -11 класів, конкурси сенканів, плакатів, малюнків, виступи агітбригад.

             У нашому навчальному закладі діє така система, відповідно до якої учні мають  можливість для самовираження, розвитку і виявлення організаторських,  комунікативних умінь  не тільки через участь у дитячих організаціях «Веселкова країна», «Шкільний парламент», а й через участь у  соціальних проектах таких, як «Класний вожатий»,  «Долоньки добра», «Шкільна газета». У рамках яких учні  отримують теоретичні і практичні знання з управління дитячим колективом, набувають організаторський досвід  і досвід  самоорганізації, навчаються   брати на себе відповідальність в разі виникнення конфліктних ситуацій всередині дитячого колективу та розвиток особистого і  дитячого творчого потенціалів.

 Учні навчального закладу є переможцями інтернет – олімпіад з базових дисциплін «Всеосвіта», «На урок», міжнародних інтерактивних конкурсів «Олімпус», «Колосок», Всеукраїнської українознавчої гри «Соняшник» конкурсу з німецької мови «Орлятко».

У 2018 – 2019 н.р. учні стали активними учасниками Всеукраїнського поетичного молодіжного конкурсу «Рими на колесах», Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», «Для тебе, мій захиснику!», ІІ етапу ІХ  Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської молоді ім. Т. Шевченка, літературно – мистецького свята «Собори наших душ», обласного конкуруі новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України», еколого – біологічного квесту, конкурсу дитячого малюнку «Моя Україна», тематичної екскурсії у рамках тематично – екскурсійного обласного проекту «Шляхами героїв».

             Адміністрація закладу велику увагу приділяє роботі з охорони  життя та здоров’я здобувачів освіти, адже здоров'я підліткового покоління - це інтегрований покажчик суспільного розвитку. З цією метою педагогічний колектив спрямовував свої зусилля на:

            Творчою групою вчителів  розроблені  методичні рекомендації щодо організації роботи учнів на здоров’язберігаючому уроці, які є  стимулом до дії.

Створення  комфортного освітнього середовища  та забезпечення педагогічних умов формування культури здоров´я особистості  можливі через:

             Завдяки  спільним зусиллям Виконавчого комітету відділу освіти Славгородської селищної ради, адміністрації  у закладі ведеться планомірна робота по створенню  оптимальних умов для піднесення рівня фізичної культури та спорту,   проведення уроків  фізичної культури та позакласних заходів з даного предмету. У навчальному закладі є  спортивний зал, стадіон, спортивний майданчик. Двічі на тиждень учні мають змогу займатися у секції з волейболу, а протягом дня, на перервах, грати у настільний теніс (керівник Кіблик В.О.). У відповідності з річним планом роботи в навчальному закладі проводилися Дні, Тижні фізичної культури і спорту,

             У школі з 1 по 11 клас ведуться листи здоров’я. Розроблені правила для учнів, які сприяють формуванню здорового способу життя учнів.

На уроках фізкультури вчителі враховують вікові та анатомо-фізіологічні особливості розвитку учнів,  розкривають значення занять фізичними вправами, сприяють формуванню вмінь та навичок здорового способу життя, профілактики захворювань, травматизму. З цією метою на кожному уроці проводяться інструктажі з техніки безпеки, з відповідними записами в журналі реєстрації.

            На уроках здійснюється диференційований підхід до учнів, враховується рівень здоров’я та рівень фізичної підготовленості. Базуючись на цих показниках, учителі підбирають фізичні вправи, навантаження, враховують їхню інтенсивність.

            З метою створення умов для відпочинку дітей влітку з 03.06. 2019р. по 21.06. 2019 р. працював дитячий табір відпочинку «Сонечко» (керівник Самойленко Г.К.), у якому 73 учні 1 – 4, 5 – 8, 10 класів отримували повноцінне дворазове харчування, брали активну участь у різнопланових виховних та оздоровчих заходах. 25 членів ДТВ «Сонечко» здійснили змістовну екскурсію до м. Дніпра.

            У травні - червні 2019 р. проводилась державна підсумкова атестація у 4, 9, 11 класах.

4 клас

Предмет

Кількість учнів у класі

Складали ДПА

Кількість учнів

 

%

Математика

11

11

100

Українська мова

11

11

100

 

Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень

 

Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Математика

-

-

2

18

4

36

5

46

82%

Українська мова

-

-

3

27

3

27

5

46

73%

 

9 клас

Предмет

Кількість учнів у класі

Складали ДПА

Кількість учнів

%

Українська мова

6

6

100

Математика

6

6

100

Українська література

6

6

100

 

Результати ДПА за рівнями навчальних досягнень

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень

 

Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Українська мова

-

-

1

17

3

50

2

33

83%

Математика

-

-

2

33,3

2

33,3

2

33,3

66,6%

Українська література

-

-

-

-

3

50

3

50

100%

 

11 клас

Предмет

Кількість учнів у класі

Складали ДПА(у формі ЗНО)

Кількість учнів

%

Українська мова

10

10

100

Історія України

10

7

70

Математика

10

3

30

Біологія

10

8

80

Фізика

10

3

30

 

 

 

 

Результати ДПА (у формі ЗНО) за рівнями навчальних досягнень

Предмет

Початковий рівень

Середній рівень

 

Достатній рівень

Високий рівень

Якість навчальних досягнень

учнів

%

учнів

%

учнів

%

учнів

%

Українська мова

5

50

5

50

-

-

-

-

0%

Історія України

-

-

5

71 

2

29

-

-

29%

Математика

-

-

3

100

-

-

-

-

0%

Біологія

-

-

7

88

1

12

-

-

12%

Фізика

-

-

3

100

-

-

-

-

0%

 

 

 

 

Звіт директора  

Головіної Нелі Григорівни  про діяльність Варварівського ЗЗСО І – ІІІ ступенів

 за 2019 – 2020 н.р.

           Ми живемо не просто в період змін, а глобальних соціальних  зрушень, які характеризуються кризою духовності, відсутністю розуміння між представниками різних поколінь.

           І в цих умовах розвитку сучасного суспільства перед школою постала проблема виховати особистість, яка здатна самостійно визначати проблеми і шукати креативні шляхи їх розв’язання, яка готова до постійного саморозвитку  і самовдосконалення та навчання протягом всього життя.

          Телебачення і, особливо, Інтернет стали джерелом неконтрольованого потоку інформації, в якому дитині нелегко розібратися, і це, в свою чергу, викликає у неї з одного боку страх, а з іншого – апатію, небажання творчо розвиватися, активно пізнавати світ. Сучасні учні уже не потребують порад і настанов учителів, які ще й до того невпевнено почувають себе у такому зрозумілому для підлітка віртуальному  світі.

           Та незважаючи на таку показну незалежність і самостійність наших учнів, вони все ж таки залишаються дітьми і  проблем у них не менше, ніж у нас, дорослих.  Тож для того, щоб наші діти стали особистостями, які володіють певними компетентностями, мають міцні моральні переконання, у яких сформоване критичне мислення, які не бояться змін і готові до труднощів і випробувань не тільки у майбутньому, а й сьогодні, необхідно, на мою думку,  створити інноваційне освітнє середовище, дружнє до дитини.

           Освітнє середовище, дружнє до дитини можливе лише в такому закладі, в якому навчально – виховний процес організований на засадах розвитку  життєвих умінь учня, в якому створені необхідні умови для забезпечення цілісного благополуччя дитини, яке включає в себе задоволення  біологічних, психічних і соціальних потреб дитини і які, в свою чергу, тісно пов’язані із забезпеченням її прав. Саме це й гарантує особистісну успішність дитини шкільного віку, яка передбачає уміння досягати поставлених навчальних цілей, у повному обсязі виконувати свої обов’язки і мати заслужене визнання у шкільному колективі.

          Освітнє середовище, дружнє до дитини має такі критерії:

 • безпечність і комфортність шкільної обстановки;
 • сприяння творчому розвитку, інтелектуальній мобільності учнів;
 • наявність органів шкільного самоуправління;
 • діяльність психологічної служби по забезпеченню прав дітей, їхнього психологічного здоров’я;
 • готовність педагогів створювати для учнів цілісне сприятливе інтегроване середовище;
 • ефективність науково – методичного супроводу функціонування школи;
 • системність моніторингу діяльності школи;
 • гуманізація та демократизація навчально – виховного процесу;
 • партнерська взаємодія школи із батьками, місцевою громадою, бізнесовими структурами, громадськими організаціями.

           Наш навчальний заклад - це єдиний організм із тісними взаємозв'язками всіх його структурних компонентів, а тому діяльність педагогічного колективу спрямована на створення якісного  освітнього середовища для виховання успішної  особистості.

           Врахувавши досвід приватних шкіл, у  яких вже  давно зрозуміли, що комфортні, стильні та модернізовані класи спонукають сучасних дітей бігти на заняття, ми недоліки матеріальної бази, намагаємося компенсувати за рахунок  використання в інтер’єрі закладу  цікавих мемів замість звичних правил для учнів, оригінальних роздруківок для забезпечення позитивної мотивації, елементів вітражного розпису та нестандартного оформлення кабінетів і рекреацій.

            З метою покращення розумової та фізичної працездатності учнів 1 – 4 класів протягом  всього перебування їх у навчальному закладі,  режим роботи передбачає  обов’язкову  ранкову зарядку, динамічні паузи та фізкультхвилинки  на кожному уроці.

            А на перервах ,  у Центрі розвитку, до послуг  учнів початкових

класів -  настільні ігри, розмальовки – антистрес, або ж рухливі  ігри, які проводять з ними вожаті, учні 6 - 8 класів.

            Улюбленим місцем всієї учнівської спільноти є вайфай – зона, у якій можна отримати безкоштовний доступ до Інтернету, що надзвичайно важливо  для дітей, які вже  від народження «заточені» під віртуальну реальність. Адже якщо орієнтуватися на теорію поколінь, нині за партами сидить

покоління Z — «цифрові» діти, які ніколи не жили у світі без інтернету і які абсолютно нові за типом мислення.

             У навчальному закладі  є спортивна зала, футбольне  поле. Під керівництвом учителя фізкультури Кіблика В.О. два рази на тиждень учні

5 – 11 класів, а у вечірній час  - жителі села  мають змогу відвідувати волейбольну секцію, грати у теніс.

     Завдяки спільним зусиллям педагогів, батьків, учнів організовано діяльність багатопрофільного клубу  за інтересами «Пізнай себе», який є добровільним, різновіковим  об’єднанням, створеним на базі нашого навчального закладу.

Мета клубу:

 • залучення учнів, учителів, батьків  до удосконалення організації власної життєдіяльності, змістовного проведення дозвілля, розвитку здібностей, нахилів та уподобань.

             Багатопрофільний клуб  за інтересами «Пізнай себе» об’єднує клуби:

- фітнес – клуб «Орхідея»;

- дискусійний клуб «Відповідальне батьківство»;

- клуб самовдосконалення та самопрезентації «Пізнайко».

        Багатопрофільний клуб за інтересами «Пізнай себе» забезпечує:

- збір, обробку та обмін інформацією між членами клубу, поширення інформації про роботу клубу в колективі та поза ним;

-   висвітлює свою діяльність у соціальних мережах, на сайті  навчального закладу;

-   налагоджує зв’язки та співпрацю з іншими зацікавленими добровільними об’єднаннями, фахівцями в тих чи інших напрямках роботи;

-  бере участь у громадських форумах і заходах, де можна представити результати діяльності клубів.

               Від народження ми оточені кольором. Він супроводжує нас всюди і завжди. Він такий же  багатогранний, як і саме життя. Хочемо ми цього чи ні, але колірна гама постійно  впливає на нашу свідомість, фізичне  самопочуття та  емоції.

               Колір – це інструмент, за допомогою якого ми можемо отримати необхідну нам енергію, але постійний вплив на наш організм одного і того самого кольору призводить до дисбалансу життєвої енергії. Розуміючи це, ми активно послуговуємося можливостями кольоротерапії -  немедикаментозного методу лікування, заснованого на тому, що кожна з біологічно активних зон організму реагує на один із кольорів: вплив кольором відбувається на орган зору, а через нього і через зоровий аналізатор - на нервову систему. А як відомо, вплив певного кольору знімає енергетичну блокаду, яка є причиною функціонального розладу.

            Кольорові хвилинки на уроках зарубіжної літератури та російської мови, використання мемів,  теплої різнокольорової гами в  оформленні кабінетів, їдальні, коридорів  та рекреацій, малювання картин за цифрами, я впевнена, допоможуть не тільки позбавитися деяких хвороб, а й  зроблять  наше життя кольоровим.

             У ході створення  інноваційного освітнього середовища, дружнього до дитини, педагоги закладу активно сприяють творчому розвитку, інтелектуальній мобільності учнів через:

 • застосування різнорівневого навчання;
 • глибоку диференціацію та індивідуалізацію навчання;
 • широке використання сучасних педагогічних технологій;
 • створення фізичного, фізіологічного, психічного комфорту для учнів;
 • забезпечення позитивноїмотивації навчання;
 • розумне зменшення обсягу домашніх завдань.

     Як результат інноваційного підходу вчителів до організації освітнього процесу, 70% учні 5 – 11 класів є переможцями інтернет – олімпіад «Всеосвіта», «На урок»  з  біології, географії ( вч. Кіблик В.С.), зарубіжної літератури (вч. Головіна Н.Г.), української мови і літератури (вч. Голуб Н.В.)

     Від своїх старших товаришів не відстають і учні 2 – 4 класів, які разом зі своїми класоводами Кононенко Т.П.,  Самойленко Г.К., Кобою О.В. беруть активну  участь у інтернет – олімпіадах, поповнюючи дипломами переможців свої власні портфоліо.

      Протягом останніх 3 - х років учні навчального закладу постійно посідають призові місця:

 •  у районному  етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін з історії, правознавства (вч. Бондаренко С.О.), географії, біології (вч. Кіблик В.С.), хімії (вч. Кіблик В.М.).

Цьогорічними  переможцями  районного  етапу Всеукраїнських олімпіад з  базових дисциплін  стало вісім учнів:

 • Данилевський Д., 11 клас - 1 місце, хімія (вч. Кіблик В.М.);
 • Пісоцький О., 11 клас - 2 місце, географія (вч. Кіблик В.С.);
 • Плясун М., 10 клас – 3 місце, географія (вч. Кіблик В.С.);
 • Шведова А.,11 клас - 3 місце, біологія (вч. Кіблик В.С.);
 • Перепелиця О., 7 клас - 3 місце, фізика (вч. Прокопенко В.А.);
 • Фіщук О., 8 клас - 3 місце, фізика (вч. Прокопенко В.А.);
 • Постіл Б., 8 клас - 3 місце, німецька мова (вч. Голуб Н.В.);
 • Фіщук О., 8 клас - 3 місце, німецька мова (вч. Голуб Н.В.).

             Учениця 11 класу Шведова Анастасія, неодноразовий  переможець районних олімпіад з історії та правознавства, у жовтні 2019 року стала учасником 5 – ї університетської олімпіади з політології, яка проводилася в університеті ім. Альфреда Нобеля.

           Міжнародні інтерактивні конкурси «Олімпус», «Колосок», Всеукраїнська українознавча гра «Соняшник», конкурс з німецької мови «Орлятко» - вже давно стали для учнів нашого закладу улюбленими, бо дають змогу всім охочим перевірити свої знання.

  У 2018 – 2019 н.р. учні стали лауреатами Всеукраїнського молодіжного поетичного конкурсу «Рими на колесах» (кер. Головіна Н.Г.), обласного еколого – біологічного квесту (кер. Кіблик В.С.), Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця», «Для тебе, мій захиснику!» (кер. Самойленко Г.К.), літературно – мистецького свята «Собори наших душ», конкурсу дитячого малюнку «Моя Україна» (кер. Прокопенко Г.М.), учасниками тематичної екскурсії у рамках тематично – екскурсійного обласного проекту «Шляхами героїв».

          Дозвілля дітей забезпечується роботою 6 гуртків та секцій: «Бісероплетіння», «Історичне краєзнавство», «Чарівна вишиванка», «Музична мозаїка», «Юний художник», спортивна секція з волейболу, художньо  - танцювальна студія.  Учні  навчального закладу відвідують гуртки на базі сільського клубу, Будинку залізничників у м. Синельникове, є членами Синельниківської  дитячо – юнацької спортивної школи та Синельниківської школи мистецтв.

                 Вагомі результати участі учнів навчального закладу у олімпіадах та конкурсах дитячої творчості є наслідком систематичної самоосвітньої діяльності педагогів, яка  тісно пов’язана з практикою та базується на наукових підходах вирішення проблеми.     

            Кіблик В.С., вчитель географії, посіла І місце у І етапі обласного конкурсу фахової майстерності «Учитель – 2019 року».

             У квітні 2019 року на високому методичному рівні на базі навчального закладу Бондаренко С.О. провела теоретико – практичний семінар вчителів історії Славгородської селищної ради.

                Головіна Н.Г., Гузар С.В., Кіблик В.М., Кіблик В.С. на порталі «Всеосвіта»» систематично розміщують   роботи, які є  власним результатом їхньої  самоосвітньої діяльності. 

                30 % учителів навчального закладу   мають власні сайти,  блоги, в яких вони  діляться своїм досвідом роботи.

              Відповідно до нового Положення про психологічну службу в школі практичний психолог має бути медіатором, тобто посередником у конфлікті, який допомагає досягти згоди, а ще особою, яка  за допомогою профілактики дбає про безпеку та душевний комфорт учнів, вчить їх справлятися зі стресом та напругою, для того, щоб  використовуючи  всі «психогігієнічні штучки», сучасні діти самі вміли це робити, починаючи з першого класу.

             Окрім цього «шкільний психолог має взаємодіяти ще  й з педагогами», консультувати та надавати психологічну допомогу, сприяти вчителям в опануванні та розробці інноваційних освітніх програм і технологій.

               Приймачук О.С., практичний психолог, докладає чимало зусиль для того, щоб кожен учень та  учитель умів самостійно зняти стрес  та повноцінно відпочити за невеликий проміжок часу. З метою поліпшення атмосфери у навчальному закладі використовуються  мотиватори, проводяться акції «Комплімент», готуються  приємні сюрпризи один одному напередодні святкування Днів народження. Звичайно, ми тільки на початку шляху, але перші  ластівки позитиву уже помітні. Тож, можливо, популярний на Заході слоган «Дітей мають навчати щасливі вчителі» назавжди приживеться  в українських школах?

                З метою формування в учнів почуття патріотизму, поваги до історичного минулого українського народу, виховання  любові до рідного села Варварівки,  та людей, котрі тут жили та працювали у  навчальному закладі активно функціонують два музеї: історико – краєзнавчий та музей освіти, керівником яких є Прокопенко Г.М., заступник директора з НВР. І саме завдяки їй, інтерес до музейної справи не зникає у сучасних учнів, частина яких є ще й членами гуртка «Історичне краєзнавство». А для цього Прокопенко Г.М. постійно експериментує, намагаючись замінити традиційну форму знайомства дітей з експозицією в краєзнавчому музеї на цікаве інтерактивне дійство.

               Результатом  багаторічної плідної праці Прокопенко Г.М. щодо популяризації музейної справи  є перемоги учнів у  районних  етапах Всеукраїнської історико – краєзнавчої акції «А ми тую славу збережемо», обласного конкурсу екскурсоводів «Край, у якому я живу» та особиста перемога вчителя у обласному конкурсі новітніх педагогічних ідей і виховних технологій «Виховуємо патріотів України».

        Запорукою активної діяльності органів учнівського самоврядування у нашому навчальному закладі, у великій мірі, є багаторічний досвід, високий професіоналізм Гузар С.В., педагога – організатора та Прокопенко Г.М., заступника директора з НВР.

            Дитячі організації «Веселкова країна» та «Шкільний парламент» діють  на принципах добровільності, самостійності, гуманності і демократизму з урахуванням ініціативи, запитів і потреб учнів і є справжньою школою формування соціальної активності та соціальної відповідальності, формування ініціативної особистості, здатної приймати нестандартні рішення.

             Враховуючи, що питання охорони природи  безпосередньо пов’язане із завданнями розумового, морального, трудового, естетичного  виховання, учні, починаючи з молодшого шкільного віку, в нашому навчальному закладі   є активними учасниками  екологічних  акцій «Допоможи птахам взимку», «Будиночок для птахів», «Чиста село – чиста Україна», «Школа – мій дім».

              У рамках загальношкільних  проектів  «Варварівський навчальний заклад – центр сприяння здоров´ю», «Конфлікти: причини виникнення та шляхи подолання» члени учнівського самоврядування проводять  просвітницьку діяльність серед учнів  щодо утвердження правомірної поведінки, здорового способу життя і організовують конкурси  відео презентацій, театралізовані виступи в дитячому садку, диспути, засідання «круглих столів» за участі учнів 5 -11 класів, конкурси сенканів, плакатів, малюнків, виступи агітбригад.

             У нашому навчальному закладі діє така система, відповідно до якої учні мають  можливість для самовираження, розвитку і виявлення організаторських,  комунікативних умінь  не тільки через участь у дитячих організаціях «Веселкова країна», «Шкільний парламент», а й через участь у  соціальних проектах таких, як «Класний вожатий»,  «Долоньки добра». У рамках яких учні  отримують теоретичні і практичні знання з управління дитячим колективом, набувають організаторський досвід  і досвід  самоорганізації, вчаться   брати на себе відповідальність в разі виникнення конфліктних ситуацій всередині дитячого колективу та розвиток особистого і  дитячого творчого потенціалів.

              З метою залучення батьків  до процесу прийняття рішень щодо якості освіти для їхніх дітей у навчальному закладі щомісяця проводиться Батьківський день, діє дискусійний клуб «Відповідальне батьківство». У рамках яких проводяться спортивно – культурні заходи, тренінги,  майстер – класи, надаються індивідуальні та групові консультації, сімейні читання.

             Учні разом з батьками упорядковують пам’ятні місця, проводять трудові десанти по благоустрою села.

 

 

 

 

 1. Утвердження вільного громадянина як активного самодостатнього учасника суспільного розвитку.
 2. Створення умов для різнобічного розвитку особистості.
 3. Удосконалення уроку як засобу розвитку творчої особистості учня і вчителя:
  • створення умов для раннього виявлення й розвитку творчих здібностей учнів;
  • активізація навчання через упровадження активних методів навчання і виховання;
  • вивчення та впровадження нових підходів у навчанні, розвиток розумової діяльності дітей, найбільш повне використання особистого потенціалу дитини та вчителя;
  • диференційований підхід у навчанні і вихованні;
  • створення сприятливого психологічного клімату на уроці;
 4. Органічне поєднання навчання й виховання з метою забезпечення самореалізації, самоствердження учня. Формування національної свідомості, любові до рідного краю, виховання духовної культури, утвердження загальнолюдських моральних принципів у рамках комплексної програми національного виховання.
 5. Активне впровадження педагогіки співпраці, співдружності; поширення досвіду самоврядування.
 6. Підвищення педагогічної майстерності колективу шляхом активної участі в роботі підрозділів методичної структури школи.
 7. Зміцнення матеріально-технічної бази школи, поповнення кабінетів, дотримання санітарно-гігієнічних умов та техніки безпеки.
 8. річний план роботи навчального закладу;
 9. робочий навчальний план;
 10. розклад уроків, затверджений санепідемстанцією;
 11. графік чергування вчителів;
 12. графік чергування учнів;
 13. графіки роботи гуртків та спортивних секцій;
 14. графік здійснення внутрішкільного контролю;
 15. план виховної роботи.